KNIVREPARATION

Vi åtgärdar det mesta utan tilläggsavgifter inom ramen för en ordinarie Knivslipning tex, skadade spetsar, mindre skador på knivseggen, mindre riktningar av knivblad, justering av knivens klack mm. I de undantagsfall våra knivslipare bedömer att en av dina knivar har en större skada som behöver en Knivreparation kontaktar vi dig alltid innan vi reparerar kniven.

INGA TILLÄGGSAVGIFTER UTAN DITT GODKÄNNANDE

När vi föreslår en Knivreparation kan du välja något av följande alternativ:

  • Du godkänner Knivreparationen och tilläggsdebitering enligt nedan.
  • Du avstår Knivreparationen och fullföljer den ordinarie Knivslipningen.
  • Du avstår både Knivreparationen och den ordinarie Knivslipningen. Vi returnerar då kniven oslipad med återbetalning av Slipkostnaden och 50% av fraktkostnaden.

 

Pris per Knivreparation:    79 kr (Stamkund 55 kr)

Priset är inklusive moms och utöver ordinarie Knivslipning. Exempel på skador vi reparerar är:

Grav skada på spets
En lätt skadad knivsudd justerar vi som regel utan extra debitering. Skulle knivspetsen gått helt av i toppen kommer en Knivreparation att behövas.
Kniv med kraftigt utmattat material
En kniv som använts under lång tid utan att ha slipats, har som regel ett utmattat skikt i materialet närmast eggen. I det ligger små, små sprickor som framgår vid slipning. Det slipas bort för att nå spänstigt stål igen och det kan avgå något mer material för att det skall bli ett bra resultat. Är skadan tidskrävande att justera kräver den en Knivreparation.
Mycket krokig kniv
Tunna eller mjuka knivar kan lätt bli skeva eller böjda. En enklare riktning av bladet ingår i ordinarie slipning, men om riktningsarbetet är av tidsödande karaktär behövs en knivreparation.
Svårare frätskador
Maskindiskade knivar har oftast frätskador som inte syns men som blir tydliga vid slipning. Material lossnar på grund av sprödhet och ger upphov till små luckor i eggen. Om skadan är av mindre art slipar vi ned kniven till friskt stål. Är skadan mycket tidskrävande att åtgärda behövs en en Knivreparation.
Större flisor har lossnat på eggen
Det är vanligt med skador på eggen vilka vi delar in i mindre och större skador. Mindre skador, när små flisor har lossnat från eggen, ingår att reparera i en ordinarie slipning. För större skador, där t.ex. ett större sjok av eggen har lossnat, behövs en Knivreparation.


Beställ slipning här

Pris: 99 kr

Bli Stamkund - få 20% rabatt just nu!

  • 20% rabatt direkt i kassan - 119 kr/kniv
  • 30% rabatt nästa gång - 104 kr/kniv
  • Inga krav på fler slipningar