.

Allmänna villkor

1. ALLMÄNT OM VILLKOREN OCH KUNDEN

1.1. De allmänna villkoren ("Villkoren") är tillämpliga på alla de avtal som användaren ("Kunden") sluter med Go Sharp/Mälarögrillen AB ("Go Sharp"), org. nr. 559168-6158. Go Sharp utför professionell slipning av vassa föremål till privatpersoner och företag med person- eller organisationsnummer i Sverige.

1.2. För att använda Go Sharps tjänst måste Kunden ha fyllt 18 år. Go Sharp äger rätt att justera Villkoren. Ändringar blir gällande 30 dagar efter ändringsdatum. Villkorsändringar publiceras på gosharp.com/allmanna-villkor.

 

2. OM TJÄNSTEN

2.1 Beskrivning av tjänsten

Kunden beställer antal föremål som hen vill slipa på Gosharp.com. Efter beställning skickar Go Sharp en specialtillverkad knivförpackning direkt till Kundens brevlåda. Kunden mottar knivförpackningen och monterar knivarna, som hen vill slipa, i de medföljande knivskydden och lägger dem därefter i Knivförpackningen. Kunden skickar sedan Knivförpackningen till Go Sharp, antingen genom att den hämtas vid dörren av transportören eller lämnas in till närmaste ombud till Postnord. Efter att Go Sharp har tagit emot Knivförpackningen och slipat föremålen skickas de tillbaka till Kunden, med samma fraktsätt, i en återanvändningsbar Knivförpackning.

2.2 Tjänstens omfattning

Go Sharp och det helägda dotterbolaget Knivkultur i Sverige AB förbehåller sig rätten att bedöma hur föremålet ska slipas och formas för att uppnå bästa slipresultat för Kunden. Go Sharp tar dock hänsyn till specifika önskemål i de fall Kunden har specificerat detta på den markerade platsen på de medföljande Knivskydden innan föremålen skickas in till Go Sharp. Go Sharp åtgärdar mindre skavanker kostnadsfritt som t.ex. små hack i eggen, klack som sticker ut, enklare riktning av knivblad, snygga till formen samt justera skadade knivsuddar.

2.3 Knivreparationer

I de undantagsfall våra knivslipare bedömer att din kniv har en större skada som behöver en Knivreparation, kontaktar vi alltid Kunden innan vi reparerar kniven. Go Sharp förbehåller sig rätten att bedöma när större åtgärder behövs. När vi föreslår en Knivreparation kan Kunden välja något av följande alternativ:

a) Kunden godkänner Knivreparationen och tilläggsdebiteringen. b) Kunden avstår Knivreparationen men fullföljer den ordinarie Knivslipningen. c) Kunden avstår både Knivreparationen och den ordinarie Knivslipningen. Go Sharp returnerar då kniven oslipad med återbetalning av slipkostnaden och 50% av fraktkostnaden.

Nedan följer de vanligaste fallen där Knivreparation kommer att föreslås till Kunden:

Grav skada på spets: Om kniven har använts som bräckverktyg och gått helt av i toppen.

Kraftigt utmattat material: En kniv som använts under lång tid utan att ha slipats, har som regel ett utmattat skikt i materialet närmast eggen. I det ligger små, små sprickor som framgår vid slipning. Det slipas bort för att nå spänstigt stål igen och det kan avgå något mer material för att det skall bli ett bra resultat. Är skadan tidskrävande att justera kräver den en Knivreparation.

Tidigare mycket felaktig slipning: Kniven kan efter felaktig slipning få en form som gör att den skär ojämnt eller att det krävs mer kraft än brukligt för att den skall fungera. Om tidsåtgången faller utanför ordinarie slipning kommer en Knivreparation att krävas.

Mycket krokig kniv: Tunna eller mjuka knivar kan lätt bli skeva eller böjda. Om riktningsarbetet är av tidsödande karaktär kommer en Knivreparation att behövas.

Svårare frätskador: Maskindiskade knivar har oftast frätskador som inte syns men som blir tydliga vid slipning. Material lossnar på grund av sprödhet och ger upphov till små luckor i eggen. Är skadan mycket tidskrävande att åtgärda, kommer vi behöva göra en Knivreparation.

Större flisor har lossnat på eggen: Större skador, där t.ex. ett större sjok av eggen har lossnat.

2.4 Tilläggstjänster

Tilläggstjänsterna nedan kan Kunden beställa genom att notera detta på det medföljande knivskydden. Om en av Go Sharps slipare bedömer att en kniv har ett behov av en Tilläggstjänst, men Kunden har inte beställt detta i förväg, så kontaktar Go Sharp Kunden för ett godkännande av en eventuell tilläggsdebitering.

Slipning av keramisk kniv: Go Sharp tar emot slipuppdrag av keramiska knivar men eftersom de kräver mer tidsåtgång än ordinarie slipning debiterar vi ett tillägg. Om Kunden inte noterat detta på knivskyddet kontaktar vi Kunden för ett godkännande av tilläggskostnad för Slipning av keramisk kniv.

Ytbehandling av enkelfacett: En viss typ av knivar bör slipas med slipfacetten åt ett håll. Kunden kan fritt välja höger eller vänsterhandsslipning. I vissa fall kan vi lägga ned mer arbete på denna tjänst, med extra noggrann form- och ytbehandling.

Polering: är en tilläggstjänst och ingår ej i ordinarie slipning. Som regel har knivar av kolstål en mörk beläggning som kan vara önskvärd att bli av med. Beställs polering av kolstålsknivar, ingår viss rostskyddsbehandling.

Omtandning: Tandade knivar kan ofta bli så slitna efter lång användning att vi bedömer att de bör tandas om för att fungera igen. Har Kunden inte själv identifierat behovet av Omtandning och skrivit det på knivskyddet kontaktar Go Sharp Kunden för ett godkännande av en tilläggskostnad för Omtandning.

Lagning av värmeskador på handtag: Handtag till köksredskap kan ibland få skador på grund av värme från heta pannor och plattor. Vid behov kan vi komma att kontakta Kunden för att godkänna debitering av denna Tilläggstjänst.

2.5 Rätten att neka tillhandahållandet av tjänsten

Go Sharp förbehåller sig rätten att neka slipning av föremål som av Go Sharp anses vara olämpliga för Tjänsten. Go Sharp förbehåller sig rätten att bedöma vilka föremål som anses vara olämpliga. Dessa föremål returneras oslipade utan kostnad för slipning och frakt. Exempel på sådana föremål är:

  • Föremål med en sådant skick eller status att varken slipning eller renovering lönar sig. 
  • Föremål som kan användas i brottslig aktivitet, syftar till att skada människor eller på annat sätt väcka anstöt, tex stiletter, svärd, butterflies, bajonetter, kaststjärnor etc.

Är Kunden osäker på om sitt föremål kan antas vara olämpligt för Go Sharp att slipa så kan Kunden skicka en bild till kundservice@gosharp.com och göra en förfrågan.

 

3. FRAKT OCH LEVERANS

3.1 Orderbekräftelse

När Go Sharp mottagit Kundens beställning skickas det direkt ut en orderbekräftelse till Kundens uppgivna e-post. I orderbekräftelsen finns all information om beställningen. Go Sharp uppmanar Kunden att kontrollera bekräftelsen och kontakta kundservice@gosharp.com snarast om Kunden önskar ändra en beställning.

3.2 Leveranstid

Efter att Kunden har skickat in sina föremål för slipning till Go Sharp är det Go Sharps målsättning att de nyslipade föremålen ska vara tillbakalevererade till Kunden inom 7 arbetsdagar. Go Sharp garanterar inte leveranstiden eftersom Go Sharp inte har möjlighet att kontrollera hela leveransledet. Kunden kommer att kunna spåra sitt paket med hjälp av Budbees eller Postens spårningstjänster. Även om Go Sharp med transportörspartners gör sitt yttersta för att leverera kundens beställning i tid kan det inträffa förseningar. Om leveransen försenas ber vi Kunden kontakta Go Sharp på kundservice@gosharp.com . Go Sharp tar inte ansvar för skada som uppkommit till följd av att en aviserad leveranstid överskridits.

3.3 Maxlängd på knivar

I samband med Tjänsten tillhandahåller Go Sharp en specialtillverkad knivförpackning  innehållande ett antal knivskydd motsvarande antal föremål som ska slipas enligt beställning. Knivförpackningen kan frakta vassa föremål upp till en total längd, inklusive skaft, på maximalt 40 cm, samt knivar med handtag som är max 15 cm långa. Om Kunden märker att föremålen som ska slipas inte passar knivförpackningen ska Kunden anmäla detta till kundservice@gosharp.com som kan erbjuda en alternativ förpackningslösning eller hävning av köpet utan kostnader.

3.4 Kontroll av Knivförpackning och knivskydd

Om Knivförpackningen eller något av de medföljande knivskydden är skadade eller kan antas vara defekta ska de inte användas. Användande av skadat material kan leda till personskada i samband med leverans eller att föremål försvinner under transporten. Kunden ansvarar för att kontrollera förpackningsmaterialet för defekter. Exempel på skador på förpackningsmaterialet är följande:

  • Föremålet som ska slipas skär hål i knivskyddet vid montering
  • Limningar eller svetsningar på knivskydd/knivförpackningar har släppt
  • Tejpen på knivskydden fäster inte i erforderlig utsträckning

 

4. ÅNGERRÄTT

4.1 Lagen om distans- och hemförsäljning

Kunden har enligt distans och hemförsäljningslagen rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar eller fram till dess att Kunden har skickat in sina knivar till Go Sharp. Vid utnyttjande av ångerrätt skall Kunden meddela Go Sharps kundtjänst via e-post till kundservice@gosharp.com. För att snabbare kunna hantera Kundens ärende ber vi Kunden att bifoga sin orderbekräftelse.

4.2 Återbetalning vid ångrat köp

Vid ångrat köp sker återbetalning av priset för Slipningen och 50% av frakten. Kundens återbetalning kommer att ske på olika sätt beroende på hur Kunden har betalt. Om Kundens konto/kreditkort har debiterats kommer återbetalning ske inom 2–5 arbetsdagar efter att returen godkänts.

 

5. REKLAMATION

5.1 Skador under transport

Go Sharp ansvarar för att Kundens föremål transporteras säkert och ersätter skador på Kundens knivar som inträffar under transporten. Ersättningen beräknas med utgångspunkt från Kundens föremåls nyprisvärde där Go Sharp ersätter max upp till 2 000 kr per föremål. Anmäl skada till kundservice@gosharp.com senast 7 dagar efter mottagandet och bifoga bilder på det skadade föremålet och eventuella bilder på skadad knivförpackning. Vid ersättningar över 700 kr per föremål kan Go Sharp kräva uppvisande av inköpskvitto av föremålet. 

5.2 Förlust under transport

Go Sharp ansvarar för att Kundens föremål transporteras säkert och ersätter skador på Kundens knivar som inträffar under transporten. Ersättningen beräknas med utgångspunkt från dina föremåls nyprisvärde där Go Sharp ersätter max upp till 2 000 kr per föremål. Anmäl eventuell förlust till kundservice@gosharp.com senast 14 dagar efter utlovad leverans. Vid ersättningar över 700 kr per föremål kan Go Sharp kräva uppvisande av inköpskvitto av föremålet. 

5.3 Anmälan

Anmäl förlust omgående och eventuell skada till  senast 7 dagar efter mottagandet och bifoga bilder på det skadade föremålet. Anmäl ska ske till: kundservice@gosharp.com

5.4 Ersättning för skada eller förlust

Vid förlust eller godkänd skada under transport eller slipning ersätter Go Sharp Kunden i första hand med ett motsvarande föremål i nytt skick. Om Go Sharp inte har möjlighet att göra detta kan Kunden ersättas med ett belopp motsvarande föremålets nyprisvärde upp till max till 2 000 kr per föremål. Vid ersättningar över 700 kr per föremål kan Go Sharp kräva uppvisande av inköpskvitto av föremålet.

5.5 Begränsad ersättning eller omslipning

Om föremålets skärpa inte motsvarar Kundens förväntningar genomför Go Sharp en omslipning utan ytterligare kostnader för Kunden.

Om föremålet har åsamkats mindre skador under slipning, som inte har någon effekt på knivens funktion är Go Sharps ersättningsansvar begränsat till slipkostnaden och fraktkostnaden.

I de fall där föremålets dåliga skick före slipning har lett till ett mindre lyckat slipresultat är Go Sharps ersättningsansvar begränsat till slipkostnaden.

Om föremålen är mycket slitna, angripna av svartrost eller har frätskador och mer gods än brukligt har behövts avverkas för att anlägga en ny skäregg har Go Sharp inget ersättningsansvar.

 

6. PRISER

6.1 Moms

Alla priser på Go Sharps webbplats är angivna i SEK, inklusive moms för Privatpersoner och exklusive moms för Företag.

6.2 Pris för sliptjänster

Alla priser nedan är angivna inklusive moms.

Tjänster Ord. pris
Knivslipning 149 kr
Knivreparation 78 kr
Tilläggstjänster 85 kr

 

6.3 Stamkundsrabatt

För att det ska löna sig att vara lojal kund till Go Sharp har Go Sharp utvecklat ett erbjudande till återkommande kunder utan att de behöver förbinda sig. Ett val att bli Stamkund får Kunden direkt i kassan vid köptillfället och ingen separat registrering behövs. Kunden får då 10% rabatt direkt på sitt första köp. Att vara stamkund hos Go Sharp är kostnadsfritt och utan förpliktelser till köp. 

Go Sharps Stamkunds program sammanfattat nedan 

  • Kostnadsfritt och helt utan förpliktelser
  • Få 10% rabatt på första köpet av sliptjänster
  • Få 30% rabatt på alla kommande köp av sliptjänster (köp minst en gång per år för att behålla rabatten)
  • Bli stamkund direkt i kassan - ingen separat registrering behövs

För att erhålla stamkundsrabatten efter det första köpet måste Kunden vara inloggad vid köp. Kunden kan enkelt ta reda på sin orderhistorik genom att logga in på "Mina sidor".

6.4 Pris för Frakt 

All priser nedan är angivna inklusive moms.

Till slipkostnaden tillkommer en fast kostnad per knivförpackning för frakt. Max 6 knivar per knivförpackning. Fraktkostnaden omfattar frakten för att både skicka in dina oslipade knivar och för att skicka tillbaks dina nyslipade knivar. Vissa fraktalterantiv är begränsade till vissa postnummerområden.

Fraktalterantiv Pris
Inlämning via Postnord ombud & leverans via Postnord ombud 199 kr
Inlämning via Postnord ombud med QR-kod & leverans via Postnord ombud 99 kr
Inlämning via Postnord ombud & hemleverans tillbaks vid Postnord 299 kr
Hämtning via Postnord Parcel & utleverans tillbaks med Postnord Parcel 249 kr

 

6.5 Tilläggsavgifter

Vid följande händelser har Go Sharp rätt att debitera Kunden för skäliga kostnader som uppkommit genom Kundens försummelser.

6.5.1 Misslyckade hämtningar eller leveranser

Go Sharp använder Budbee eller Postnord som partners vid hemleverans av Kundens föremål. Vid varje leveranstillfälle (hämtning/lämning) kommer Kunden att aviseras via sms/appnotiser. Kunden har möjlighet att välja en tid som passar vid leverans till dörren. Om en (1) misslyckad leverans/hämtning hos Kunden sker står Go Sharp för kostnaden vid första försöket, men om det sker ytterligare en gång inom ramen för samma leverans, förbehåller Go Sharp rätten att fakturera en avgift på 95 kr per nytt försök. Avgiften motsvarar kostnader för ny frakt och hantering för att administrera ett nytt försök.

6.5.2 Ej uthämtade paket hos ombud

Go Sharp använder Postnord som partner vid Ombudsfrakt av Kundens föremål. Vid varje leverans via Postnords Ombud kommer Kunden att aviseras via sms/appnotiser. Om Kunden inte hämtar ut paketet hos ombudet inom 14 dagar, trots påminnelser, förbehåller Go Sharp rätten att fakturera en avgift på 95 kr. Avgiften motsvarar kostnader för returfrakt företagspaket, ny frakt och hantering för att skicka ut paketet på nytt.

6.5.3 Förlorad Knivförpackning

Om Kunden av någon anledning förlorat något av det tillhandahållna förpackningsmaterialet från Go Sharp skall detta anmälas via e-post till kundservice@gosharp.com. Go Sharp äger rätt att fakturera en avgift på 95 kronor i ovanstående fall. Avgiften motsvarar våra kostnader för ny frakt, ny Knivförpackning, nya Knivskydd och hantering.

6.5.4 Uppgivit felaktig adress vid order

Om Kunden angivit felaktiga adressuppgifter vid beställning och detta resulterar i att Knivförpackningen returneras till Go Sharp förbehåller Go Sharp rätten att fakturera en avgift på 95 kronor. Avgiften motsvarar Go Sharps kostnader för returfrakt, ny frakt och hantering.

 

7. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Go Sharp samlar in information om dig och använder denna information för att genomföra ditt köp av sliptjänster. Vår integritetspolicy beskriver hur dina personuppgifter samlas in på gosharp.se och  gosharp.com, används, delas och skyddas samt beskriver dina alternativ angående användning, åtkomst och korrigering av dina personuppgifter. Kunden kan komma åt, granska, korrigera, uppdatera eller radera sin information när som helst genom att logga in på Kundens konto. Om Kunden inte har ett konto kontaktar hen oss på kundservice@gosharp.com för att granska, korrigera, uppdatera eller radera sin information. Läs hela vår Integritetspolicy här.

 

8. BETALNING

8.1 Betalning och debitering

Betalning sker via Klarna Checkout när Kunden slutfört sin beställning. Själva debitering sker generellt sätt efter att dina knivar är slipade. Ett undantag är betalning via Swish, där dragning sker vid ordertillfället. Vid övriga betalningssätt kan en reservation på beloppet göras av Klarna vid ordertillfället beroende på vilket betalsätt du valt.  Kunden kan vänta upp till 12 månader med att skicka in sina föremål för slipning.

8.2 Betalsätt

Kunden har möjlighet att betala sin order med konto-/kreditkort, direktbetalning via sin banks internetbank, faktura, delbetalningar eller Swish.

Konto-/kreditkort/direktbetalning: Kunden kan använda VISA, MasterCard, Eurocard eller direktbetalning via Kundens banks internetbank (Handelsbanken, Swedbank, Nordea eller SEB). Go Sharp belastar Kundens konto först när Kundens knivar är slipade, dock görs en reservation på beloppet av Klarna vid ordertillfället.

Faktura/delbetalning: Vid val av faktura har Kunden 30 dagar på sig att betala. På Mitt Klarna kan Kunden betala, delbetala och förlänga sin faktura.  Vid köpet görs en mikroupplysning för att säkerställa Kundens identitet. Kundens personuppgifter behandlas då i enlighet med personuppgiftslagen. Klarnas Allmänna villkor samt aktuella avgifter finns här.

Swish: När Kunden betalar med Swish sker dragning från kundens konto direkt vid ordertillfället.

 

9. Tvist

I de fall tvist skulle uppstå mellan Kunden och Go Sharp, är bolagets ambition alltid att i görligaste mån tillmötesgå kundens önskemål. Bedömer Go Sharp i händelse av tvist, att de krav som riktas mot bolaget kan anses vara oriktiga eller osakliga, kan Go Sharp komma att bestrida kundens krav. Alla knivförpackningar som behandlas av Go Sharp fotodokumenteras för att undvika onödiga tvistemål. Vid eventuell tvist kommer Go Sharp att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

 

10. FÖRETAGSUPPGIFTER

Go Sharp/Mälarögrillen AB. Org.nr 559168-6158

Wiggeby Gårds Väg 21

179 96 SVARTSJÖ

 

kundservice@gosharp.com

.